Docenti jmenovaní na VŠE v roce 2023

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
mezinárodních vztahů 18.05.2022 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Janeček, Ph.D.
odborný asistent Katedry cestovního ruchu FMV VŠE 09.11.2022 01.01.2023
podnikohospodářská
20.05.2022 management a manažerská ekonomie Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.
samostatný vědecký pracovník Katedry managementu FPH VŠE 16.11.2022 01.01.2023
mezinárodních vztahů 20.01.2023 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
odborná asistentka Katedry mezinárodního podnikání FMV VŠE 04.10.2023 01.11.2023
podnikohospodářská 16.02.2023 management a manažerská ekonomie Marko Orel, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikání FPH VŠE 21.06.2023 01.08.2023
mezinárodních vztahů 14.03.2023 mezinárodní politické vztahy Ing. Jana Peterková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry mezinárodních studií a diplomacie FMV VŠE 04.10.2023 01.11.2023