Katalog podpor 2019

Zde je k dispozici Katalog podpor – 2019

Schválená podpora pro zahraniční hostující profesory v roce 2019

Schválená podpora pro tvůrčí volno v roce 2019

Přílohy ke Katalogu podpor:

I. Akademičtí pracovníci:

 1. Podpora poskytnutí tvůrčího volna

č. 1/ 1 a) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna-habilitační řízení

č. 1 /1 b) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna -profesorské řízení

č. 1 / 1 c) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna – výjezd do zahraničí

č. 1 / 2 –  Struktura závěrečné zprávy – tvůrčí volno

2. Podpora získávání hostujících profesorů

č. 2.1 / 1 – Žádost o poskytnutí podpory pro zahraničního hostujícího profesora

č. 2.1 / 2 – Závěrečná zpráva o přínosu pobytu zahraničního hostujícího profesora

č. 2.2. / 1 – Žádost o podporu na získávání a udržení akademických pracovníků ze zahraničí

č. 2.2 / 2 – Závěrečná zpráva o přínosu pobytu akademického pracovníka ze zahraničíí

3. Podpora post-doktorandů na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí

č. 3 / 1 – Žádost o podporu post-doktorandů na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí

č. 3 / 2 – Závěrečná zpráva o splnění podmínek žádosti post-doktorandů na výzkumný pobyt v zahraničí

4. Podpora v rámci přípravy společného výzkumu s institucí v zahraničí

č. 4 / 1 – Žádost o finanční příspěvek na podporu v rámci přípravy výzkumu s institucí v zahraničí

č. 4 / 2 – Závěrečná zpráva o společném výzkumu s institucí v zahraničí

II. Studenti doktorského studia:

č. 5 – Žádost o finanční příspěvek na účast na významném mezinárodním tvůrčím projektu v zahraničí

č. 6 – Žádost o finanční příspěvek na pobyt na významné letní / zimní škole

č. 7 – Žádost o finančí příspěvek na krátkodobý seminář v zahraničí

č. 8 – Žádost o finančí příspěvek na prestižní zahraniční konferenci s přijatým příspěvkem