Obecné informace o doktorském studiu

Oproti magisterskému studiu je doktorské studium velice individuální – studujete jen to, co chcete a co vás zajímá. Předmětů není mnoho. Čeká vás účast na konferencích, psaní článků, asistence při výuce bakalářských předmětů a samozřejmě psaní disertační práce. Zároveň se po celé studium zabýváte tématem, které si sami vyberete a chcete zkoumat. Doktorské studium tak může být ideální i pro ty, kteří chtějí do svého současného zaměstnání přinést něco nového.

Výhodou je doktorské stipendium, které se liší v závislosti na studovaném oboru a fakultě. Dále status studenta i po dovršení 26 let, nebo možnost vycestovat do zahraničí až na 12 měsíců (včetně finančního příspěvku na tento pobyt). Naši doktorandi navíc zvládají při studiu pracovat i na plný úvazek. Jak jsme již zmínili, výjimkou tak není ani návaznost disertační práce na jejich pracovní náplň a tedy reálný přínos v jejich kariérní dráze.

Standardní doba studia jsou 4 akademické roky. Maximální doba studia je 5 let.

Programy doktorského studia, které lze studovat, si můžete prohlédnout zde, nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta podnikohospodářská

Fakulta informatiky a statistiky

Národohospodářská fakulta

Fakulta managementu