Katalog podpor 2023

Zde je k dispozici Katalog 2023

Schválená podpora pro pracovníky ze zahraničí – 2023

Přidělená podpora výzkumných výjezdů v roce 2023

Přílohy ke Katalogu podpor:

I. Akademičtí pracovníci:

  1. Podpora v rámci internacionalizace

č. 1.1/1-   Žádost o poskytnutí podpory výzkumných výjezdů akademických pracovníků/pracovnic

č. 1.1/2 –Závěrečná zpráva o splnění podmínek daných při poskytnutí podpory výzkumných výjezdů   akademických pracovníků/pracovnic

č. 1.2/1 – Žádost o podporu na získávání nebo udržení akademických pracovníků/pracovnic ze zahraničí a na podporu při návratu českého akademického pracovníka/pracovnice ze zahraničí

č. 1.2/2 – Závěrečná zpráva o přínosu pobytu zahraničního akademického pracovníka/pracovnice a českého  akademického pracovníka/pracovnice, který se navrátil ze zahraničí

č. 1.3/1-  Žádost o podporu post-doktorandů/doktorandek* na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí

č. 1.3/2 – Závěrečná zpráva o splnění podmínek žádosti o pobyt post-doktorandů na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí

č. 1.4/1 – Žádost o podporu na krátkodobý pobyt význačného akademického pracovníka/pracovnice ze zahraničí na VŠE v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti

č. 1.4/2 – Závěrečná zpráva o přínosu význačného akademického pracovníka/pracovnice ze zahraničí na VŠE v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti

II.  Studenti/studentky doktorského studia

č. 2 – Žádost o finanční podporu studentům/studentkám doktorského studia na krátkodobé výzkumné pobyty v zahraničí (méně než 10 dní)

č. 3 –  Žádost o finanční příspěvek na a) pobyt na výzkumně orientované letní/zimní škole, b) na krátkodobé výzkumné semináře (např. v rámci EIASM), c) na aktivní účast na prestižní mezinárodní konferenci (s přijatým příspěvkem)