Katalog podpor 2021

Zde je k dispozici Katalog 2021

Schválená podpora pro zahájení habilitačního řízení – 2021

Schválená podpora pro zahájení profesorského řízení – 2021

Schválená podpora pro pracovníky ze zahraničí – 2021

 

Přílohy ke Katalogu podpor:

Akademičtí pracovníci:

  1. Podpora akademických pracovníků připravujících se k zahájení habilitačního nebo profesorského řízení

1.1.a) Žádost o poskytnutí podpory pro zahájení habilitačního řízení

1.1.b) Žádost o poskytnutí podpory pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

1.2 Závěrečná-zpráva

  1. Podpora v rámci Internacionalizace

2.1. Podpora výjezdu akademiků při přípravě na habilitační a profesorské řízení

2.1.1   Žádost o poskytnutí podpory pro výjezd do zahraničí v rámci přípravy na habilitační a profesorské řízení

2.1.2 Závěrečná zpráva o splnění podmínek daných při poskytnutí podpory výjezdu

2.2. Podpora získávání nebo udržení akademických pracovníků ze zahraničí

2.2.1. Žádost o podporu na získávání nebo udržení akademických pracovníků ze zahraničí

2.2.2. Závěrečná zpráva o přínosu pobytu akademického pracovníka ze zahraničí

2.3. Podpora post-doktorandů* na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí  (*do 3 let po ukončení doktorského studia a do 35 let věku)

2.3.1. Žádost o podporu post-doktorandů na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí

2.3.2 Závěrečná zpráva o splnění podmínek žádosti o pobyt post-doktorandů na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí

  1. Finanční podpora v rámci přípravy společného výzkumu s institucí v zahraničí

3.1. Žádost o finanční příspěvek na finanční podporu v rámci přípravy společného výzkumu s institucí v zahraničí

3.2  Závěrečná zpráva o společném výzkumu s institucí v zahraničí

 

 Studenti doktorského studia:

č. 4 – Žádost o finanční příspěvek na účast na významném mezinárodním tvůrčím projektu v zahraničí

č. 5 – Žádost o finanční příspěvek na pobyt na významné letní / zimní škole

č. 6 – Žádost o finanční příspěvek na krátkodobý seminář v zahraničí

č. 7 – Žádost o finanční příspěvek na výzkumnou stáž

č. 8 – Žádost o finanční příspěvek na prestižní zahraniční konferenci s přijatým příspěvkem