Krátkodobé pobyty zahraničních studentů

Zahraniční studenti na výměnných, studijních či výzkumných pobytech a na pracovních stážích musí být nahlášeni na OVV, aby mohli být vloženi do InSISu.

Podmínkou je vyplnění a odevzdání Karty účastníka na OVV.