Archiv řízení ke jmenování profesorem

                 Neaktivní předpisy

Kritéria 2008

kritéria schválena na VR

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3 – 2008

Příloha 4 – 2008

Kritéria 2014

Kritéria 2014

Kritéria 2014 – přílohy

 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze (SR 03/07)

RAD doc.+prof. 03_07

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 18. července 2017 , ze dne 11. ledna 2021.

Zastavená řízení ke jmenování profesorem

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VRF VR VŠE
národohospodářská 10.05.1995 národní hospodářství doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. docent katedry veřejné správy a regionálního rozvoje, vedoucí katedry zastaveno na vlastní žádost 27.4.2005
národohospodářská 27.09.1996 národní hospodářství doc. Ing. Petr Šauer, CSc. docent katedry životního prostředí, vedoucí katedry zastaveno na vlastní žádost 25.4.2005
mezinárodních vztahů 07.03.1999 právo v podnikání doc. Dr. Arsene Verny, M.E.S. docent katedry mezinárodního a evropského obchodního práva, vedoucí katedry zastaveno 21.3.2007
národohospodářská 26.04.2001 hospodářská politika doc. Ing. Karel Dyba, CSc. ekonomický poradce 27.06.2002 řízení zastaveno 4.2.2003
mezinárodních vztahů 16.11.2002 politologie doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. ředitel IPS FSV UK v Praze zastaveno 5.5.2004 na vlastní žádost
národohospodářská 20.02.2003 hospodářská politika doc. RNDr. René Wokoun, CSc. docent katedry veřejné správy a regionálního rozvoje řízení zastaveno 26.11.2003
národohospodářská 20.02.2003 ekonomie doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. docent katedry makroekonomie zastaveno 10.2.2005 na vlastní žádost
financí a účetnictví 18.06.2003 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. docent katedry financí, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně 05.05.2004 řízení zastaveno 12.10.2004
mezinárodních vztahů 29.09.2003 mezinárodní politické vztahy doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. docent katedry podnikového a evropského práva FMV zastaveno na vlastní žádost dne 17.3.2008
mezinárodních vztahů 23.10.2003 mezinárodní obchod doc. Ing. František Drozen, CSc. docent katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací FMV, vedoucí katedry 28.01.2004 řízení zastaveno 12.10.2004
financí a účetnictví 01.12.2004 finance doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. děkanka Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 29.03.2006 zastavení řízení 30.5.2006
podnikohospodářská 07.12.2005 podniková ekonomika a management doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. vedoucí katedry národního hospodářství PF UK řízení zastaveno 15.6.2011
mezinárodních vztahů 14.12.2005 mezinárodní obchod doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. docentka katedry mezinárodního obchodu FMV zastaveno na vlastní žádost 21.3.2007
mezinárodních vztahů 08.03.2006 mezinárodní obchod doc. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. docentka katedry řízení Provozně ekonomické fakulty ČZU 21.03.2007 zastavení řízení 29.5.2007
mezinárodních vztahů 08.03.2006 mezinárodní obchod doc. Ing. Marie Hesková, CSc. docentka katedry managementu podnikatelské sféry FM JH zastavení řízení 17.5.2006
národohospodářská 11.12.2006 hospodářská politika doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. docent katedry hospodářské a sociální politiky FNH VŠE zastavení řízení 2.5.2007
národohospodářská 02.05.2007 hospodářská politika doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. docent katedry regionálních studií NHF zastaveno na vlastní žádost 24.6.2008
národohospodářská 17.12.2007 hospodářská politika doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc. docentka katedry hospodářské a sociální politiky NHF VŠE zastavení řízení 13.5.2009
mezinárodních vztahů 18.10.2010 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka FMV 27.06.2011 zastavení řízení 22.11.2011
národohospodářská 13.05.2014 hospodářská politika doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF zastaveno na vlastní žádost dne 1.11.2014
národohospodářská 17.09.2014 ekonomie doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF 18.02.2015 zastaveno na vlastní žádost dne 12.10.2015
mezinárodních vztahů 18.02.2015 mezinárodní obchod doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. docent katedry cestovního ruchu FMV 17.06.2015 zastaveno     10 11.2015
národohospodářská 10.11.2015 ekonomie doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. docentka katedry národního hospodářství PF UK v Praze zastaveno 11.5.2016
národohospodářská 13.04.2016 hospodářská politika doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. docent katedry ekonomie a managementu, Unicorn College s.r.o. zastaveno 17.5.2017  
mezinárodních vztahů 24.10.2017 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. docent katedry cestovního ruchu FMV VŠE  zastaveno na vlastní žádost 30.4.2018
informatiky a statistiky
05.01.2015 statistika doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE zastaveno 1.11.2018
informatiky a statistiky 03.09.2018 statistika doc. Ing. Diana Bílková, Dr. docentka KSTP FIS VŠE zastaveno na vlastní žádost 8.11.2018
financí a účetnictví 28.11.2018 účetnictví a finanční řízení doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. docent KFOP FFÚ VŠE zastaveno na vlastní žádost 22.06.2023

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2022

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
informatiky a statistiky 18.02.2020 aplikovaná informatika doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. docent Katedry počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 27.05.2021 23.11.2021 07.06.2022
národohospodářská 24.02.2021 hospodářská politika doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. docent Katedry regionálních studií NF VŠE, docent Katedry regionálního managementu a práva EF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 20.10.2021 23.11.2021 07.06.2022

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2021

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
mezinárodních vztahů 12.06.2019 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. docentka Katedry evropské integrace při Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava 04.11.2020 02.02.2021 08.05.2021
informatiky a statistiky 02.10.2019 statistika doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. docent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE 25.03.2021 18.05.2021 15.12.2021
mezinárodních vztahů 06.03.2014 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV VŠE 22.10.2014 04.11.2014  15.12.2021

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2020

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
informatiky a statistiky 12.06.2019 aplikovaná informatika doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. docentka katedry informačních technologií FIS VŠE 05.03.2020 23.06.2020 15.12.2020

 

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2019

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 27.09.2017 finance doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. docent KBP FFÚ VŠE 14.11.2018 5.3.2019 28.11.2019
podnikohospodářská 11.01.2018 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 6.6.2018 20.11.2018 20.6.2019
národohospodářská 18.01.2018 hospodářská politika doc. Ing. Karel Zeman, CSc. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE 20. 2. 2019 14.5.2019 28.11.2019
managementu 11.10.2018 management doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. docentka katedry managementu, vedoucí katedry, FIM UHK 10. 4. 2019 14.5.2019 28.11.2019
podnikohospodářská 14.10.2018 podniková ekonomika a management doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. docent katedry podnikání, vedoucí katedry, FPH VŠE 6.2.2019 5.3.2019 28.11.2019
podnikohospodářská 17.10.2018 ekonomie doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. docent katedry ekonomie NF VŠE 6.2.2019 14.5.2019 28.11.2019

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2018

Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
09.02.2016 podniková ekonomika a management doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 14.6.2017 6.3.2018 5.12.2018
30.03.2016 aplikovaná informatika doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. docent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE 4.5.2017 21.11.2017 14.06.2018
30.09.2016 politologie doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. docent katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 29.3.2017 21.11.2017  14.06.2018
20.12.2016 ekonometrie a operační výzkum doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. docent katedry ekonometrie FIS VŠE 5.4.2018 22.5.2018 5.12.2018
06.03.2017 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. docent KSE FMV; docent a prorektor pro VaV na ŠKODA AUTO Vysoká škola 15.11.2017  6.3.2018 5.12.2018
11.10.2017 podniková ekonomika a management doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. docent katedry strategie FPH VŠE 28.2.2018  22.5.2018 5.12.2018

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2017

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
mezinárodních vztahů 28.05.2015 mezinárodní politické vztahy doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha 16.11.2016 06.06.2017 13.12.2017
financí a účetnictví 04.11.2015 finance doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. vedoucí Ústavu účetnictví a daní, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 08.06.2016 29.11.2016 19.06.2017
národohospodářská 22.01.2016 ekonomie doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. docent katedry ekonomie NF VŠE 05.10.2016 29.11.2016 19.06.2017
financí a účetnictví 30.03.2016 mezinárodní politické vztahy doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. docent katedry ekonometrie FIS VŠE 30.03.2017 06.06.2017 13.12.2017
národohospodářská 25.04.2016 hospodářská politika doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. docentka katedry poisťovníctva, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 23.11.2016 7.3.2017 19.06.2017
podnikohospodářská 13.05.2016 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE, prorektor 09.11.2016 7.3.2017 19.06.2017

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2016

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 04.12.2013 finance doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. docent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE 04.11.2015 26.04.2016 02.12.2016
podnikohospodářská 19.01.2015 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 10.06.2015 10.11.2015 17.05.2016
podnikohospodářská 28.01.2015 ekonomie doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. docent katedry mikroekonomie FPH VŠE 10.06.2015 10.11.2015 17.05.2016
mezinárodních vztahů 05.02.2015 mezinárodní politické vztahy doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV VŠE 30.03.2016 26.04.2016 02.12.2016

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2015

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
mezinárodních vztahů 28.8.2013 politologie doc. Ing. Petr Šauer, CSc. docent katedry politologie, vedoucí Institutu udržitelného podnikání FMV  18.3.2015  26.5.2015  1.11.2015
financí a účetnictví 5.11.2014 finance doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. docent katedry veřejných financí FFÚ  15.4.2015  26.5.2015  1.11.2015

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2014

Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
mezinárodní obchod doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj, Vysoká škola finanční a správní 16.4.2014 20.5.2014 19.9.2014

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2013

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
informatiky a statistiky 14.5.2012 informatika doc. RNDr. Jiří Ivanek, CSc. docent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS 1.11.2012 20.11.2012 11.6.2013

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2012

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
NF 22. 12. 2009 ekonomie doc. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. docentka katedry institucionální ekonomie NF 16. 2. 2011 17. 5. 2011 1. 2. 2012

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2011

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
FFÚ 4. 12. 2002 finance doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. docentka katedry měnové teorie a politiky FFU 23. 6. 2010 23. 11. 2010 24. 6. 2011
FIS 29. 4. 2010 informatika doc. RNDr. Jan Rauch, CSc. docent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS 11. 11. 2010 23. 11. 2010 24. 6. 2011

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2009

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
FFÚ 29. 3. 2006 finance doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. docent katedry společenských věd FM JH 22. 10. 2008 4. 11. 2008 2. 3. 2009
FFÚ 23. 5. 2007 finance doc. Ing. Alena Vančurová, CSc. docentka katedry veřejných financí FFÚ, vedoucí katedry 22. 10. 2008 4. 11. 2008 2. 3. 2009
FPH 8. 2. 2008 podniková ekonomika a management doc. Ing. Petr Pernica, CSc. docent katedry logistiky FPH VŠE, vedoucí katedry 8. 10. 2008 4. 11. 2008 2. 3. 2009
FFÚ 22. 10. 2008 finance doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. docent katedry měnové teorie a politiky FFÚ 5. 5. 2009 26. 5. 2009 18. 9. 2009

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2008

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
FIS 21.4.
2005
ekonometrie a operační výzkum doc. RNDr. Václava Pánková, CSc. docentka katedry ekonometrie FIS VŠE 15.11.
2007
26.2.
2008
20.5.
2008
FFÚ 4.5.
2005
účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Petr Marek, CSc. docent katedry financí a oceňování podniku FFÚ 23.5.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
FIS 10.11.
2005
informatika doc. Ing. Václav Řepa, CSc. docent katedry informačních technologií FIS VŠE 21.6.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
FMV 8.3.
2006
obchodní právo doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. docent katedry podnikového a evropského práva FMV 16.5.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
NF 2.5.
2007
hospodářská politika doc. RNDr. René Wokoun, CSc. docent katedry regionálních studií NHF 13.2.
2008
26.2.
2008
20.5.
2008
NF 11.6.
2007
ekonomie doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF 10.10.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
FMV 21.3.
2007
mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. docent Ústavu Blízkého Východu a Afriky FF UK v Praze 24.10.
2007
27.5.
2008
1.11.
2008
FMV 21.3.
2007
mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. doc. SMS JM FMV VŠE 24.10.
2007
27.5.
2008
1.11.
2008
FIS 22.3.
2007
statistika doc. Ing. Hana Řezanková, CSc. docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS 20.3.
2008
27.5.
2008
1.11.
2008

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2007

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen. platí od
FMV 14.12.
2005
politologie doc. PhDr. Jan Rataj, CSc. docent katedry politologie FMV 14.6.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
FIS 31.3.
2005
informatika doc. Ing. Petr Doucek, CSc. docent katedry systémové analýzy FIS VŠE 18.5.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
FIS 21.4.
2005
statistika doc. Ing. Josef Arlt, CSc. docent katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE 18.5.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
NHF 15.5.
2003
hospo-
dářská politika
doc. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. docent Vysoké školy báňské Ostrava 14.6.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
FFÚ 4.5.
2005
finance doc. Ing. Vratislav Izák, CSc. docent katedry veřejných financí FFÚ 28.2.
2007
29.5.
2007
5.11.
2007
FFÚ 29.3.
2006
finance doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. vedoucí vědecký pracovník UTIA 25.10.
2006
27.2.
2007
5.11.
2007
FFÚ 29.3.
2006
finance doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc. docentka katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ 28.2.
2007
29.5.
2007
5.11.
2007
NHF 25.9.
2006
hospodářská politika doc. Ing. Karel Dyba, CSc. docent katedry hospodářské politiky NF 11.12.
2006
27.2.
2007
5.11.
2007

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2006

Fak. Obor Uchazeč Údaje o pracov. poměru Jmenov.
platí od
FMV politologie doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc. docent Filozofické fakulty UK v Praze 2.5.
2006
FMV politologie doc. PhDr. Lubomír Brokl vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR 6.11.
2006
FPH podniková ekonomika a management doc. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. docentka katedry personalistiky FPH 6.11.
2006

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2005

Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o pracov. poměru VR
fakulty
VR
VŠE
Jmenov.
platí od
13.3.
2003
ekonometrie a operační výzkum doc. RNDr. Rudolf Zimka, CSc. docent KHI EF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici 4.12.
2003
12.10.
2004
1.5.
2005
13.3.
2003
statistika doc. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. docent katedry matematiky FIS 6.5.
2004
4.2.
2005
1.5.
2005
26.1.
2004
mezinárodní obchod doc. Ing. Ladislav Jakl, CSc. docent katedry podnikového a evropského práva FMV 23.6.
2004
12.10.
2004
1.5.
2005
29.4.
2004
mezinárodní obchod doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. docentka katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací FMV 6.10.
2004
4.2.
2005
1.5.
2005
5.5.
2004
finance doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. docent katedry veřejných financí FFÚ 6.10.
2004
4.2.
2005
1.5.
2005
9.10.
2003
informatika doc. Ing. Petr Berka, CSc. docent LISP FIS VŠE 21.4.
2005
24.6.
2005
1.11.
2005
4.5.
2004
politologie doc. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. docentka katedry politológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 15.12.
2004
24.6.
2005
1.11.
2005
5.5.
2004
účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. docent katedry finančního účetnictví FFÚ 4.5.
2005
24.6.
2005
1.11.
2005
14.9.
2004
světová ekonomika doc. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc. docent katedry světové ekonomiky FMV 15.12.
2004
24.6.
2005
1.11.
2005