Joint PhD degree

Program „Joint PhD degree“ je druh mezinárodní spolupráce v oblasti doktorského studia mezi vysokými školami v ČR a v zahraničí uskutečňovaný na základě společně akreditovaných nových nebo již běžících programů univerzit.

Základním požadavkem je splnění podmínek Národního akreditačního úřadu:

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/145-metodicky-material-k-predkladani-specifickych-zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu