Pro uchazeče

Informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů na akademický rok 2020/2021

Přihlášky na program Management a manažerská ekonomie uskutečňovaný Fakultou podnikohospodářskou budou přijímány od 1. listopadu do 15. prosince 2020.

Přihlášky na programy Národohospodářské fakulty budou přijímány do 5. prosince 2020.

Přihlášky na programy Fakulty informatiky a statistiky budou přijímány od 15. října do 15. prosince 2020.

Elektronická přihláška bude přístupná na adresehttps://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz.

Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku.