Pro uchazeče

Informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů na akademický rok 2019/2020

Uzávěrka pro přihlášky a dodání veškerých vyžadovaných materiálů je 15. května 2019

Elektronická přihláška bude přístupná od 1. dubna 2019

Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku.
Řádný termín přijímací zkoušky v akademickém roce 2018/19 je stanoven na čtvrtek 20. června 2019.