Pro uchazeče

Informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů na akademický rok 2020/2021

Uzávěrka pro přihlášky a dodání veškerých vyžadovaných materiálů je 29. května 2020

Elektronická přihláška bude přístupná od 1. dubna 2020

Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku.
Řádný termín přijímací zkoušky v akademickém roce 2019/20 je stanoven na čtvrtek 18. června 2020.