Pro uchazeče

Informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů na akademický rok 2020/2021

Uzávěrka pro přihlášky a dodání veškerých vyžadovaných materiálů je 29. května 2020

Přihlášky na program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo budou otevřené v termínu od 10. 6. 2020 do 17. 7. 2020.

Přihlášky na 2. kolo přijímacího řízení pro programy Fakulty informatiky a statistiky budou otevřené od 1. 7. do 31. 8. 2020 do 12 hodin.

Elektronická přihláška bude přístupná od 1. dubna 2020

Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku.
Řádný termín přijímací zkoušky v akademickém roce 2019/20 je stanoven na čtvrtek 18. června 2020.

Mimořádný termín a termíny dodatečných přijímacích řízení je 10. září 2020.