Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem

Zverej.udaju o rizeni ke jmen.profesorem_NEW