Interní grantová soutěž

Interní řešení výzkumných projektů je na VŠE zejména realizováno prostřednictvím Interní grantové soutěže (dále jen „IGS“), která se zaměřuje především na financování projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů. Na VŠE za organizaci IGS studentských vědeckých projektů nebo projektů na organizaci studentské vědecké konference zodpovídá Interní grantová agentura (dále jen „IGA VŠE“).

Zásady Interní grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže (platné pro projekty zahájené od r. 2024)

Zásady studentské grantové soutěže (platné pro projekty zahájené od r. 2023)

Zásady studentské grantové soutěže (platné pro projekty zahájené od r. 2022)

 

 

Informace pro řešitele IGS s ohledem na krizovou situaci (Covid-19) – 1.6. 2020