Poplatky za doktorské studijní programy v cizím jazyce

Poplatek za studium s výukou v cizím jazyce
je 5 000,- EUR/rok.

Částka se uhrazuje kartou v informačním systému Insis nebo bankovním převodem na účet (V případě platby v Kč, použijte kurz stanovený Ekonomickým oddělením), kde je nutno uvést tyto údaje:

 • Název účtu adresáta:
  Vysoká škola ekonomická v Praze,
  nám. W. Churchilla 4,
  130 67 Praha 3.
 • Název a sídlo peněžního ústavu:
  Česká spořitelna, a.s.,
  Olbrachtova 1929/62,
  140 00 Praha 4.
 • Studentský účet: 24242442/0800
  Variabilní symbol: přidělený v InSIS nebo 903626
  IBAN: CZ39 0800 0000 0000 2424 2442
  SWIFT/BIC: GIBACZPX