Poplatky za doktorské studijní programy v cizím jazyce

Poplatek za studium s výukou v cizím jazyce
je 5 000,- EUR/rok.

Částka se uhrazuje poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet (V případě platby v Kč, použijte kurz platný v den platby.), kde je nutno uvést tyto údaje:

 • Název účtu adresáta:
  Vysoká škola ekonomická v Praze,
  nám. W. Churchilla 4,
  130 67 Praha 3.
 • Název a sídlo peněžního ústavu:
  Česká spořitelna, a.s.,
  Olbrachtova 1929/62,
  140 00 Praha 4.
 • Studentský účet: 1828862/0800
  Variabilní symbol: 903626
  IBAN: CZ92 0800 0000 0000 0182 8862
  SWIFT/BIC: GIBACZPX