Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2022

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
informatiky a statistiky 18.02.2020 aplikovaná informatika doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. docent Katedry počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 27.05.2021 23.11.2021 07.06.2022
národohospodářská 24.02.2021 hospodářská politika doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. docent Katedry regionálních studií NF VŠE, docent Katedry regionálního managementu a práva EF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 20.10.2021 23.11.2021 07.06.2022