Ostatní resortní

Vědecko-výzkumná činnost tvoří nedílnou součást působení Vysoké školy ekonomické v Praze.

Vědecko-výzkumná činnost se provádí mj. v rámci grantových soutěží – vypisovaných například Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, MZ ČR, MK ČR, MPO ČR, MŠMT a celou řadou dalších státních, polostátních i soukromých subjektů.