Akreditované obory habilitačního a profesorského jmenovacího řízení na VŠE

Seznam oborů, ve kterých je VŠE oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta Obor Řízení Platnost do
Fakulta financí a účetnictví Finance h+j 30.11.2023
Účetnictví a finanční řízení h+j 30.11.2019
Fakulta mezinárodních vztahů Mezinárodní ekonomické vztahy h+j 31.12.2023
Obchodní právo h+j 31.12.2023
Mezinárodní politické vztahy h+j 30.04.2024
Politologie h+j 30.04.2024
Fakulta podnikohospodářská Podniková ekonomika a management h+j 31.12.2020
Ekonomie h+j 01.09.2019
Fakulta informatiky a statistiky Ekonometrie a operační výzkum h+j 31.12.2023
Statistika h+j 31.12.2023
Aplikovaná informatika h+j 31.12.2023
Národohospodářská fakulta Ekonomie h+j 30.11.2019
Hospodářská politika h+j 30.11.2019
Fakulta managementu Management h+j 01.09.2019

h = habilitační řízení
j = řízení ke jmenování profesorem