Katalog podpor 2022

Zde je k dispozici Katalog 2022  –  aktualizace

Schválená podpora pro pracovníky ze zahraničí – 2022

Schválená podpora pro zahájení profesorského řízení – 2022

Přidělená podpora pro společný výzkum se zahraničím v roce 2022

Přílohy ke Katalogu podpor:

Akademičtí pracovníci:

  1. Podpora akademických pracovníků připravujících se k zahájení habilitačního nebo profesorského řízení.

1.1.a) Žádost o poskytnutí podpory pro zahájení habilitačního řízení

1.1.b) Žádost o poskytnutí podpory pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

1.2 Závěrečná zpráva o splnění podmínek daných při poskytnutí podpory

  1. Podpora v rámci Internacionalizace

2.1. Podpora výjezdu akademiků při přípravě na habilitační a profesorské řízení

2.1.1 Žádost o poskytnutí podpory pro výjezd do zahraničí v rámci přípravy na habilitační nebo profesorské řízení

2.1.2 Závěrečná zpráva o splnění podmínek výjezdu pro zahájení řízení

2.2. Podpora získávání nebo udržení akademických pracovníků ze zahraničí

2.2.1  Žádost o poskytnutí podpory pro získávání nebo udržení akademických pracovníků ze zahraničí

2.2.2 Závěrečná zpráva o přínosu pobytu akademického pracovníka ze zahraničí

2.3. Podpora post-doktorandů* na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí  (*do 3 let po ukončení doktorského studia a do 35 let věku)

2.3.1 Žádost o podporu post-doktorandů na dlouhodobý výzkumný pobyt v zahraničí

2.3.2 Závěrečná zpráva o splnění podmínek žádosti o pobyt post-doktorandů na výzkumný pobyt v zahraničí

2.4  Podpora na pobyt akademického pracovníka ze zahraničí na VŠE v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti    

2.4.1 Žádost o podporu na pobyt akademického pracovníka ze zahraničí na VŠE

2.4.2Závěrečná zpráva o přínosu pobytu akademického pracovníka ze zahraničí

3.  Finanční podpora v rámci přípravy společného výzkumu s institucí v zahraničí

3.1 Žádost o finanční příspěvek na podporu výjezdu akademika VŠE do zahraničí v rámci přípravy společného výzkumu s institucí v zahraničí

3.2. Závěrečná zpráva o společném výzkumu s institucí v zahraničí

 

 Studenti doktorského studia:

4. Žádost o příspěvek na účast v mezinárodním tvůrčím projektu v zahraničí

5. Žádost o finanční příspěvek na pobyt na letní zimní škole

6. Žádost o finanční příspěvek na pobyt na krátkodobý seminář

7. Žádost o finanční příspěvek na výzkumnou stáž

8. Žádost o příspěvek na zahraniční konferenci s přijatým příspěvkem