Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium 2023

Každoroční informační schůzka pro zájemce o doktorské studium, kam byli zváni všichni studenti i absolventi magisterského stupně studia, se v tomto akademickém roce konala v úterý 21. února 2023.

Zúčastnění byli seznámeni se zaměřením doktorského studia a byly jim představeny možnosti, jež jim doktorské studium může nabídnout. Dále se dozvěděli i o konceptu a organizaci doktorských studijních programů, o jejich obsahu včetně možností výjezdů do zahraničí a zároveň získali i informace o přijímacím řízení.

Druhá část programu pak byla věnována dotazům uchazečů o doktorské studium.

 

Termín: úterý 21. února 2023, 13.00 – 14.00 hod.

 

Program:

14.00 – 14.20  Úvodní informace o doktorském studiu na VŠE – poslání a zaměření doktorského studia, přijímací řízení, pravidla a průběh studia

14:20 – 15:00  Zodpovídání dotazů účastníků

 

Zúčastnění:

  • prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium
  • Mgr. Sabina Zukalová, Oddělení vědy a výzkumu
  • Ing. Martina Sušánková, vedoucí Oddělení vědy a výzkumu

 

Prezentace z informační schůzky