Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem na VŠE v roce 2024

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování s platností od
financí a účetnictví 08.12.2010 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. docent Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 04.12.2013 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. docent Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 16.03.2022 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. docent Katedry manažerského účetnictví FFÚ VŠE
financí a účetnictví 26.10.2022 finance doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. docentka Katedry veřejných financí FFÚ VŠE 14.06.2023 21.11.2023
mezinárodních vztahů
19.01.2023 obchodní právo doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. docentka Katedry podnikového a obchodního práva FMV VŠE 07.06.2023 21.11.2023
mezinárodních vztahů
02.02.2023 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. docent Katedry mechanické technologie Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava; docent Katedry ekonomie a veřejné správy SU OPF
podnikohospodářská 13.06.2023 management a manažerská ekonomie doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. docent Katedry strategie FPH VŠE 18.10.2023 05.03.2024
podnikohospodářská 15.06.2023 management a manažerská ekonomie Ing. Pavel Částka, Ph.D. profesor na University of Canterbury, UC Business School, Private Bag 4800, 8140 Christchurch, Nový Zéland 18.10.2023
informatiky a statistiky 17.01.2024 aplikovaná informatika doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. docent Katedry informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE