Možnosti výjezdů do zahraničí

V rámci internacionalizace doktorského studia na VŠE oddělení vědy a výzkumu (OVV) podporuje zapojení mladých vědeckých pracovníků do širších mezinárodních vědecko-výzkumných týmů. Student by měl být orientován již během studia na práci v mezinárodních výzkumných projektech a motivován k mezinárodní prezentaci výsledků své práce.

Studenti doktorského studia mají možnost zúčastnit se krátkodobého či dlouhodobějšího pobytu v zahraničí, přičemž se u studentů očekává individuální iniciativa v hledání a zajišťování těchto pobytů.

 

Krátkodobé pobyty

Jedná se o účast na zahraničních konferencích, letních školách či seminářích (např. EDEN). Na tyto pobyty, jmenovitě tedy zahraniční konferenci, seminář či na letní školu apod., si mohou studenti doktorských programů zažádat o finanční podporu dle Katalogu podpor.

Studenti mohou využít i nabídek uveřejňovaných na stránkách OVV v sekci Aktuality, nabídek pobytů a stáží (5-30 dní) Oddělení zahraničních styků, nebo si mohou vhodné akce vytipovat sami dle svého zaměření.

 

Dlouhodobé pobyty

Studenti mají možnost vyjet i na dlouhodobější studijní či výzkumný pobyt. Zde mohou taktéž využít nabídek uveřejňovaných OZS či vlastní iniciativu k nalezení vhodných nabídek pobytu.

Od VŠE je možné získat finanční podporu při splnění určitých podmínek. Tato nabídka se vztahuje pouze pro studenty prezenční formy studia, kteří se ucházejí o zahraniční pobyt v délce min. 2 a max. 12 měsíců. Bližší informace a další podmínky pro získání této finanční podpory jsou k nalezení na stránkách OZS.

Financování dlouhodobějších pobytů může být zajištěno i formou stipendia od zahraniční instituce, která tyto pobyty nabízí. V takovém případě je nutno splnit podmínky dané touto zahraniční školou.

Přehled dalších stipendijních programů naleznete na https://ozs.vse.cz/doktorandi/dalsi-moznosti-stipendii/.

 

Informace o nabízených možnostech si můžete poslechnout i jako záznam přednášky OZS.