Oceněné publikace

Každoročně jsou na Vysoké škole ekonomické vyhlašovány Ceny rektora za prestižní publikaci, a to v kategoriích:

  • Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace
  • Cena rektora VŠE za článek
  • Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
  • Cena rektora VŠE za společenský impakt aplikovaného a smluvního výzkumu

Ocenění se uděluje za publikace, které nejen zvyšují prestiž a váhu Vysoké školy ekonomické v Praze, ale také významně přispívají k rozvoji konkrétního výzkumného tématu. Návrhy na ocenění předkládají jednotlivé katedry a následně jsou projednávány na grémiu proděkanů pro vědu a výzkum. O udělení ocenění jako takovém rozhoduje rektor, kterému jsou návrhy předkládány ke schválení.

Níže najdete přehled oceněných z posledních let: