Cena rektora VŠE za článek – vyhodnocení

1. místo
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Ph.D. – Fakulta managementu
Název článku: Leverage Points of Tourism Destination Competitiveness Dynamics
Časopis: Tourism Management Perspectives, 2021; IF 6,586; AIS 1,015
ISSN 2211-9736

2. místo
Smaranda Pantea, Ph.D., Isabela Manelici – Fakulta mezinárodních vztahů
Název článku: Industrial policy at work: Evidence from Romania´s income tax break for workers in IT
Časopis: European Economic Review, 2021; IF 2,146; AIS 2,06
ISSN 0014-2921

3. místo
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: Regional inequalities and substitutability of health resources in the Czech Republic: a five methods of evaluation
Časopis: Human Resources for Health, vydavatel BMC/Springer Nature, 2021; IF 3,192; AIS 1,221
ISSN 1478-4491

3. místo
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D., Ing. Marek Feurich, prof. Edward Kasabow – Národohospodářská fakulta
Název článku: Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic
Časopis: Elsevier – Journal of Rural Studies, 2021; IF 4,849; AIS 1,245
ISSN 0743-0167