Oblasti výzkumu

Výzkumné prostředí Vysoké školy ekonomické je neustále živé a plné aktivit. Zaměřujeme se zejména na výzkum v podnikání, managementu a ekonomie, a to jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni. Naše odbornost nám umožňuje reagovat na aktuální dění a přispívat k utváření  budoucího směřování těchto oborů. Jsme aktivními účastníky mezinárodních grantových programů, jako jsou Horizon Europe, COST, Visegrádské fondy a další. Podívejte se na konkrétní výzkumné skupiny, jejich projekty a výstupy, a sledujte, jak společně směřujeme k naší vizi stát se přední výzkumnou organizací v regionu střední a východní Evropy.

Řada dalších výzkumných témat je dále prezentována na stránkách jednotlivých fakult a kateder VŠE.