Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia – vyhodnocení

1. místo
Ing. Michele Stasa, doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská
Název článku: Social Capital in the Family Business Literature: A Systematic Review and Future Research Agenda
Název časopisu: Family Business Review, 2022; AIS 1,943
ISSN 0894-4865

2. místo
Mgr. Nikola Adamovská, Ing. Michaela Zemanová, Mgr. Bilal Bahadir Karaca – Fakulta mezinárodních vztahů
Název článku: The way out of a crisis? the role of cities in Europeanization: a study of Thessaloniki city diplomacy
Název časopisu: Southeast European and Black Sea Studies, 2022; AIS 1,294
ISSN 1468-3857 (print) 1743-9639 (el)

3. místo
Mgr. Ing. Lukáš Frýd, Ph.D., Ing. Ondřej Sokol, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: Relationships between technical efficiency and subsidies for Czech farms: A two-stage robust approach
Název časopisu: Socio-Economic Planning Sciences, 2021; AIS 0,838
ISSN 0038-0121