Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia – vyhodnocení

1. místo
Ing. Kristine Gevorgyan – Fakulta financí a účetnictví
Název článku: Do demographic changes affect house prices?
Název časopisu: Journal of Demographic Economics, 2019; IF 0,882; AIS 0,839
ISSN 2054-0892, 2054-0906

2. místo
Warsame Osmar – Fakulta podnikohospodářská
Název článku: Examining the Effect of Self-Rated Health on the Relationship Between Race and Racial Colorblindness in Germany
Název časopisu: Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 2020; IF 1,661; AIS 0,524
ISSN 2197-3792

3. místo
Ing. Milan Bednář – Národohospodářská fakulta
Název článku: Political Budget Cycles in the European Union: New Evidence of Fragmentation
Název časopisu: Acta Oeconomica:Periodical of the Hungarian Academy of Sciences, 2019; IF 0,914; AIS 0,052
ISSN 0001-6373