Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace – vyhodnocení

1. místo
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D., prof. RNDr. René Wokoun, CSc., prof. Edward Kasabov – Národohospodářská fakulta
Publikace: Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy, Nakladatelství Routledge – Taylor & Francis Group, 2020
ISBN 978-0-367-35658-3

2. místo
Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. – Fakulta mezinárodních vztahů
Publikace: The Impact of China´s Belt and Road Initiative: From Asia to Europe, Nakladatelství Routledge, 2019
ISBN 978-0-8153-9610-9

3. místo
Ing. Petr Vymětal, Ph.D., doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. – Fakulta mezinárodních vztahů
Publikace: Transparent Lobbying and Democracy, Nakladatelství Palgrave Macmillan (Springer Nature Switzerland AG), 2020
ISBN 978-3-030-36043-6