Volná místa

Vysoká škola ekonomická v Praze hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici

Jaké budou Vaše klíčové aktivity a odpovědnosti?

 • studium podmínek grantových výzev, výtah podstatných náležitostí, předávání informací v rámci VŠE při přípravě a realizaci projektů,
 • příprava projektových žádostí (s akcentem na OP JAK a další operační programy) od vyhlášení grantové příležitosti po podání projektové žádosti,
 • komunikace s fakultami a celoškolními útvary, sběr a zpracování námětů a podkladů,
 • spolupráce na přípravě, koordinaci, realizaci a administraci větších (celoškolních) projektů, příprava zpráv o realizaci, udržitelnosti a změnových řízení,
 • komunikace s poskytovatelem dotace a administrace projektů v elektronických systémech poskytovatele (např. ISKP21+),
 • odpovědnost za dodržení pravidel poskytovatele dotace, podpora zaměstnanců v oblasti metodiky a pravidel dotačních programů,
 • plánování, organizace a zajištění projektových porad a jednání včetně zápisů,
 • součinnost s orgány a útvary VŠE, příprava a prezentace reportů,
 • aktualizace a tvorba interních příruček a metodik projektového řízení,
 • spolupráce na přípravě podkladů pro personální a mzdovou agendu projektu,
 • spolupráce na finančním řízení projektů, řízení rizik,
 • zpracování operativních úkolů a asistence vedoucímu Projektové kanceláře,
 • spolupráce na kontinuálním rozvoji Projektové kanceláře VŠE,

Jaké byste měl/a mít profesní a osobnostní předpoklady?

 • min. středoškolské vzdělání,
 • pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a alespoň základní znalost MS Teams a MS SharePoint
 • organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, zodpovědnost, dodržování termínů, operativní rozhodování, odolnost vůči stresu
 • aktivní přístup, samostatnost, ochota učit se novým věcem, schopnost prioritizace,
 • výhodou je zkušenost s projektovým řízením a administrativou Operačních programů z fondů ESF a ERDF či zkušenosti s agendou veřejných zakázek

Co Vám můžeme nabídnout?

 • úvazek 1,0 na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení a perspektivou spolupráce v delším časovém horizontu,
 • pracovní zařazení a mzdové ohodnocení odpovídající Vašim zkušenostem v oboru
 • možnost kariérního růstu
 • flexibilní povahu práce a pracovní dobu,
 • možnost podílet se na rozvoji prestižní univerzity se stabilním zázemím,
 • prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci, možnost osobního a profesního rozvoje prostřednictvím široké nabídky interního i externího vzdělávání, sportovní a jazykové kurzy pro zaměstnance,
 • 6 týdnů dovolené a dalších benefity jako například příspěvek na stravování a penzijní/životní připojištění, zvýhodněné tarify pro mobilní telefony, závodní stravování, firemní školku, firemní rekreační zařízení.

Nástup dle dohody

Požadované dokumenty:

 • Strukturovaný životopis s uvedením dosavadní odborné praxe a motivační dopis prosím zasílejte na email tomas.mojzis@vse.cz

Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 3 týdnů od ukončení lhůty pro podávání přihlášek, byla dána přednost jiným kandidátům. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit.

Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov uchovávala a zpracovávala jeho osobní údaje za účelem výběru uchazeče a zprostředkování práce, a to pouze do doby ukončení výběru a obsazení pozice vhodným uchazečem. Má-li uchazeč zájem o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, VŠE tak učiní na základě písemné žádosti s uvedením lhůty do kdy je VŠE oprávněna jeho osobní údaje uchovávat a zpracovávat.