Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia – vyhodnocení

1. místo
Ing. Vojtěch Kotrba – Národohospodářská fakulta
Název článku: Direct preferences of sports fans: Is there a superstar effect in the fantasy league?
Název časopisu: Journal  of Behavioral and Experimental Economics, 2019; IF 1,140; AIS 0,584
ISSN 2214-8043
1. místo
Mgr. Klára Šimůnková – Fakulta managementu
Název článku: Being hybrid: a conceptual update of consumer self and consumption due to online/offline hybridity
Název časopisu: Journal of Marketing Management, 2019; IF 2,392; AIS 0,0
ISSN 0267-257X

 

2. místo             neuděleno

 

3. místo
Ing. Jakub Drábek – Národohospodářská fakulta
Název článku: The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak sugar industry
Název časopisu: Zucker Industrie / Sugar Industry, 2018; IF 0,495; AIS 0,049
ISSN 0344-8657