Cena rektora VŠE za společenský impakt aplikovaného a smluvního výzkumu – vyhodnocení

1. místo
doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc – Fakulta podnikohospodářská
Název impaktu: OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes 2023

2. místo
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., doc. Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky
Název impaktu: Odhad potenciální úspory z rozsahu, dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů a na zvýšení kvality správy škol díky sdílení služeb

3. místo
Ing. Jana Abíková, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská
Název impaktu: Building a Refugee Camp: The Importance of Planning and Logistics