Cena rektora VŠE za článek – vyhodnocení

1. místo
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D., Cristina Longo (University of Catania) – Fakulta podnikohospodářská a Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: Do business incubators really enhance entrepreneurial growth? Evidence from a large sample of innovative Italian start-ups
Časopis: Elsevier – Technovation, 2019; IF 5,250; AIS 1,018
ISSN 0166-4972

2. místo
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Název článku: Slovak electricity market and the price merit order effect of photovoltaics
Časopis: Elsevier – Energy Policy, 2018; IF 4,880; AIS 1,013
ISSN 0301-4215

3. místo
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: Narrow big data in a stream: Computational limitations and regression
Časopis: Elsevier – Information Sciences, 2019; IF 5,524; AIS 1,110
ISSN 0020-0255