Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace – vyhodnocení

1. místo
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc., doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D., Ing. David Chudán, Ph.D., RNDr. Ing. Petr Máša, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Mechanizing Hypothesisi Formation – Principles and Case Studies
Nakladatelství CRC Press, Taylor & Francis Group, 2022
ISBN 9781003091448

2. místo
Ing. Petr Špecián, Ph.D. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Behavioral political economy and democratic theory: fortifying democracy for the digital age
Nakladatelství Routledge, 2022
ISBN 978-1-032-22973-7

3. místo
doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. – Fakulta mezinárodních vztahů
Publikace: Reconfiguring the China-Pakistan Economic Corridor: Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities
Nakladatelství Routledge, 2021
ISBN 9780367863210