Post-doc kariéra aneb co získáte jako vědec na VŠE?

Podporujeme talentované absolventy doktorských studijních programů ke zvyšování jejich kvalifikace. Post doktorandi do 3 let po ukončení doktorského studia a do 35 let věku mohou v rámci své pozice na VŠE získat:

  • Kontakty na mezinárodní úrovni
  • Přehled o výzkumu a zapojení do široké škály výzkumných týmů
  • Podporu na výzkumný pobyt v zahraničí
  • Finanční podporu v případě excelentních publikačních výstupů
  • Podpůrné kurzy a školení
  • Služby Oddělení vědy a výzkumu při vypracování grantové žádosti i při následném řešení projektu v případě jeho úspěšného přijetí poskytovatelem
  • Oporu v komunikačním a marketingovém týmu
  • Flexibilní pracovní doba a důraz na work-life balance