Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia – vyhodnocení

1. místo
Ing. Bc. Petra Zýková – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: The overall efficiency of the dynamic DEA models
Název časopisu: Central European Journal of Operations Research, 2021; IF 2,345; AIS 0442
ISSN 1435-246X

2. místo
Mgr. Nikola Frollová, doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., Ing. Mgr. Marek Vranka – Fakulta podnikohospodářská
Název článku: A qualitative study of perception of a dishonesty experiment
Název časopisu: Journal of Economic Methodology, 2021; IF 1,913; AIS 0,775
ISSN 1350-178X (print) 1469-9427 (web)

3. místo
Ing. Oľga Pastiranová, prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.  – Fakulta financí a účetnictví
Název článku: IFRS 9 and its behavior in the cycle: The evidence on EU countries
Název časopisu: Journal of International Financial Management & Accounting, 2021; IF 1,883; AIS 0,493
ISSN 0954-1314