Cena rektora VŠE za článek – vyhodnocení

1. místo
Ing. Aleš Kubíček, Ph.D., doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská
Název článku: Intrafamily Conflicts in Family Businesses: A Systematic Review of the Literature and Agenda for Future Research
Časopis: SAGE Publishing – Family Business Review, 2020; IF 5,212; AIS 1,455
ISSN 0894-4865

2. místo
Ing. Adam Borovička, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: New complex fuzzy multiple objective programming procedure for a portfolio making under uncertainty
Časopis: Elsevier – Applied Soft Computing, 2020; IF 5,472; AIS 0,911
ISSN 1568-4946

3. místo
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., Jakub Kourilek – Fakulta financí a účetnictví
Název článku: Residual shape risk on natural gas market with mixed jump diffusion price dynamics
Časopis: Elsevier – Energy Economics, 2020; IF 5,203; AIS 1,177
ISSN 0140-9883