Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace – vyhodnocení

1. místo
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. – Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Národní účetnictví – od výroby k bohatství, Nakladatelství C.H.BECK, 2019
ISBN 978-80-7400-738-5

2. místo
doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: Rizika bank a jejich regulace, Nakladatelství Ekopress, ČR, 2018
ISBN 978-80-87865-47-7

2. místo
prof. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc., prof. Ing. Josef Jablonský, CSc., Ing. Bc. Petra Zýková – Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Analýza obalu dat, Nakladatelství Professional Publishing, s.r.o., 2018
ISBN 978-80-88260-12-7

3. místo
doc. Ing. Jitka Peková, CSc., doc. Ing. Petr Toth, Ph.D., Ing. Marek Jetmar, Ph.D. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2019
ISBN 978-80-7598-209-4