Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace – vyhodnocení

1. – 2. místo
Ing. Milan Bednář, Ph.D. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Fiscal Policy in the Southern European Union Countries: The Aftermath of COVID-19 Nakladatelství Springer Nature Switzerland , 2023
ISBN 978-3-031-29760-1

1. – 2. místo
Ing. Pavel Potužák, Ph.D. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Austrian Theory of Capital and Business Cycle: A Modern Approach
Nakladatelství Palgrave Macmillan Cham, 2022
ISBN 978-3-031-18727-8

3. místo
doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská
Publikace: O trzích a lidech: kurz aplikované ekonomie
Nakladatelství Grada, 2023
ISBN 978-80-271-3758-9