Slavnostní předání dipomů

Za knižní publikaci a článek byly diplomy slavnostně předány na Vědecké radě VŠE 23. 11. 2021, za publikační činnost studentů doktorského studia na slavnostním setkání ESOP 16. 11. 2021.