Slavnostní předání diplomů

Za knižní publikaci, článek a společenský impakt aplikovaného a smluvního výzkumu byly diplomy slavnostně předány na Vědecké radě VŠE 21. 11. 2023, za publikační činnost studentů doktorského studia budou diplomy předány na slavnostním setkání ESOP 6. 12. 2023.