Archiv rubriky: Aktuality

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 – 2021

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů […]

Call for the 2019 French Embassy Scientific awards in Social and Human Sciences

French Institute in Prague is pleased to inform you that the call for applications to the 2019 Scientific awards of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Social and Human Sciences is launched. This year will be a special edition as we are celebrating the 25th anniversary of our scientific […]

GA ČR – vyhlášení veřejných soutěží na rok 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Termín pro podání návrhů na OVV (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz, IB 317) je pátek 29. března 2019. Standardní projekt Juniorské projekty Mezinárodní projekty EXPRO projekty Seminář pro uchazeče k soutěžím se koná v Praze na VŠE ve […]

GESIS Summer School in Survey Methodology

The Summer School 2019 will be held from 1 to 23 August at GESIS Cologne, Germany. 16 courses are scheduled, among them 4 short courses and 12 one-week courses. New to the program are courses on “Questionnaires for Cross Cultural Surveys” and “Pretesting”. The courses “Mathematical Tools for Social Scientists” and “Factorial Survey Design” return […]

GA ČR ZVE NA SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE K SOUTĚŽÍM S POČÁTKEM ŘEŠENÍ V ROCE 2020

GA ČR zve na semináře do Prahy, Brna a Plzně Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2019 a s počátkem řešení v roce 2020 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít […]

Pozvánka na mezinárodní konferenci SCIENTIA IUVENTA 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu Scientia Iuventa 2019. Uskutoční sa už 14. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorú organizuje Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstupom z konferencie bude zborník abstraktov s prideleným ISBN a možnosť prioritného publikovania v nasledujúcich vedeckých časopisoch: Statistika, Acta aerarii publici a Ekonomika a spoločnosť. Konferencia […]

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2019

Stipendijní programy BTHA: Stipendia na letní školy a kurzy němčiny na vysokých školách v Bavorsku Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (v plné výši vč. volitelných modulů, exkurzí atp.) pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Dále lze v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na ubytování ve […]

GA ČR zveřejnil výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“) Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných […]

EDEN Doctoral Seminars, Workshops and Conferences

8th EDAMBA-EIASM Consortium on Doctoral Supervision and the New Global Research Landscape Sant Cugat (Barcelona), Spain, January 9-11, 2019 Learn from best research practices and outcomes throughout Europe and beyond! Read more … EDEN Doctoral Seminar on Research Methodology in Operations Management Brussels, February 4-8, 2019 New Application Deadline: December 14, 2018 Insights into the characteristics […]

Workshop k realizovaným projektům TA ČR

13. 11. 2018 se v prostorách Technologické agentury ČR uskutečnil seminář a workshop k realizaci projektů. Nejčastější dotazy byly zaměřeny na: Přesuny mezi nákladovými položky a přesuny mezi roky Sankce Uznatelné náklady Průběžné a Závěrečné zprávy Implementační zprávy a Zprávy o implementaci a další. Vzhledem k tomu, že se workshop těší velkému zájmu, plánuje TA […]