Archiv rubriky: Aktuality

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Rádi bychom Vás informovali, že byla otevřena nová výzva k podávání přihlášek na Masaryk Distinguished Chair v Izraeli. Masaryk Distinguished Chair je společném programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya. Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity […]

Stipendia na studium v Bavorsku 2020/21

Česko-bavorská vysokoškolská agentura si dovoluje upozornit na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského […]

Nabídka stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku na rok 2020

Akademická informační agentura (AIA) si Vás dovoluje informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde. Zájemci doručí do 16. září 2019 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na […]

Avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Na stránkách MŠMT bylo vyhlášeno avízo výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Záměrem výzvy je podpořit vysoké školy, které na základě svých strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace […]

Fulbrightovo postgraduální stipendium

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců. Uzávěrka na akademický rok 2020-21 je 1. září 2019 a rovněž 1. února 2020, ta je však jen […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení […]

TA ČR – seminář a workshop k realizovaným projektům

TA ČR pořádá 23. 5. 2019 seminář a workshop k realizovaným projektům – cílem semináře je krátké seznámení s průběhem realizace projektů, upozornění na důležité termíny a povinnosti příjemce podpory. Cílem workshopu je otevřená diskuse s referenty projektů, kteří Vám rádi odpoví na Vaše dotazy, případně pomohou s orientací v Informačním systému ISTA a budou Vám k dispozici […]

Nabídka stipendií – Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce, o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pro bilaterální výměnu vědců, nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).   Přihlášky se podávají elektronicky do […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2020 – […]

Možnost ubytování na Hlávkově koleji 2019/2020

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2019/2020 nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným v Hlávkově koleji. Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků a studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických […]