Aktuality

TA ČR – Vyhlášení veřejné soutěže THÉTA 2

Veřejná soutěž THÉTA 2 je zaměřena na podporu návrhů projektů, které by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v podobě přípravy inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a dále tvorbou analýzpro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto závazku podpoří […]

TA ČR – Vyhlášení veřejné soutěže THÉTA 2

GA ČR – výzva na mezinárodní projekty – NCN

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativyWeave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a […]

VŠE uspěla s 6 návrhy v rámci soutěže TA ČR SIGMA

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění vyhlášené dne 26. října 2022. Vysoká škola ekonomická v Praze uspěla s 6 návrhy (z 26 podaných), u 4 projektů je VŠE hlavní ucjazeč, […]

Cena rektora VŠE za prestižní publikaci

Změny, ke kterým dochází v roce 2023 u soutěže Cena rektora VŠE za prestižní publikaci: nová kategorie – Cena rektora VŠE za společenský impakt aplikovaného a smluvního výzkumu změna termínu odevzdání návrhů – deadline pro odevzdání návrhů na OVV je 20. září 2023.  

Databáze ORBIS – Limity pro její využívání

Pokud navrhovatel v rámci vědeckých projektů plánuje využití databáze ORBIS (k analýze velkých objemů dat o firmách a jejich postavení na trhu), je nutné počítat s vyhrazením vlastních finančních prostředků z projektu. CIKS (knihovna) VŠE předplácí omezené množství kreditů pro exporty dat určených pro studium a nelze je využívat ke stahování velkých objemů v rámci […]

TA ČR – webinář k realizovaným projektům

Technologická agentura České republiky pořádá webinář/seminář k realizovaným projektům, který se uskuteční dne 7. 6. 2023 od 13:00 hodin. Webinář je zaměřený na téma: „Co všechno Vás může potkat během realizace projektů.“ Pro realizaci webináře bude využita aplikace Zoom, která umožňuje během webináře pokládat dotazy online. Zároveň bude možná i prezenční účast v sídle TA ČR. Více […]

Poprvé proběhla akce VŠEvěda aneb Vše o vědě na VŠE

VŠEvěda – to je celouniverzitní představení vědeckých, mobilitních a grantových možností.  Historicky první VŠEvěda se konala ve dnech 17. a 18. května 2023 pod taktovkou Oddělení vědy a výzkumu (OVV). Představeny byly všechny vědecké možnosti, které se nabízí v rámci VŠE, na národní i mezinárodní vědecké úrovni. Tematicky byla VŠEvěda rozdělená do čtyř bloků. Akci zahájil […]

Poprvé proběhla akce VŠEvěda aneb Vše o vědě na VŠE

Uzávěrka přihlášek na doktorské studium je 31. května

Uchazeči o doktorské studium na VŠE si mohou vybrat ze 14 studijních programů nabízených pro akademický rok 2023/24, z nichž většina je akreditována v češtině i angličtině. Elektronickou přihlášku na doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě mohou zájemci podávat do 31. května 2023. Oproti magisterskému studiu je doktorské studium velice individuální a výzkumně zaměřené. […]

GA ČR – změny v ZD v průběhu řešení v roce 2023

Grantová agentura ČR oznámila změny některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2023, které schválilo předsednictvo GA ČR. Z důvodu přetrvávajících dopadů koronavirových opatření souvisejících s epidemickou situací způsobenou výskytem koronaviru SARS-CoV-2 se GA ČR rozhodla zahrnout do způsobilých nákladů náklady na povinné testy na COVID-19 při cestě do […]

Bylo zahájeno přihlašování do doktorského studia

Od soboty 1. dubna je možné si podat přihlášku do doktorského studia. Vybrat si můžete ze 14 doktorských studijních programů, které VŠE nabízí a kam namátkou patří třeba Finance, Mezinárodní studia a diplomacie, Management, Hospodářská politika či Statistika. Všechny programy mají standardní dobu studia 4 roky, maximální doba studia je pak 5 let s možností […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: