GA ČR – informace pro řešitele – DZ a ZZ

GA ČR zveřejnil na svých webových stránkách informaci pro řešitele projektů GA ČR – v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích (finančních), průběžných (odborných) a závěrečných (odborných) zpráv.
Projekty, které vyplňují Dílčí zprávu za první rok řešení, nevyplňují kolonku Rozbor řešení, pouze v případě, že se řešení projektu významně odklonilo od původního záměru.

Termíny

Termín pro odevzdání dílčích zpráv – na OVV je deadline 10. 1. 2024.
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv – na OVV 24. 1. 2024.
Termín pro odevzdání dílčích finančních, průběžných odborných zpráv a závěrečných zpráv pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2024

Na webové stránce je zveřejněni i videonávod k dílčím zprávám.