Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových bude udělovat  Cenu Josefa Hlávky za rok 2023.
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce ve čtyřech vědních oblastech:

– společenské vědy
– vědy o neživé přírodě
– vědy o živé přírodě
– lékařství

Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč.

Slavnostní předání cen se uskuteční v červnu na zámku v Lužanech u Plzně.

Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace a zdůvodnění) lze odevzdat na OVV do do 29. ledna 2024.