GA ČR – mezinárodní výzva FNR (Luxembourg)

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 3. 1. 2024. Termín pro odevzdání návrhu na OVV je 17. 4. 2024 (ivana.hronova@vse.cz, tel.: 224 095 775).

V aplikaci pro podání návrhu projektu GRIS je potřeba projekt založit ve výzvě Lead Agency – Partner Organization – 2025 – FNR (Luxembourg).