Aktuality

Možnost ubytování na Hlávkově koleji 2022/2023

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2022/2023 nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným na Hlávkově koleji. Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků a studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a […]

Nabídka práce pro výzkumné pracovníky – Junior Economists/Policy Analysts

Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (ELS) is looking for Junior Economists/ Policy Analysts to conduct analytical and policy-oriented work to provide policy recommendations and advice to countries on a range of social and labour market topics. There are currently openings in each of the following areas: i) skills, labour market and social policies […]

TA ČR – Harmonogram na rok 2022

Technologická agentura ČR zveřejnila na svých webových stránkách Harmonogram o připravovaných veřejných soutěžích a výzvách v ERA-NET Cofundech a Evropských partnerstvích v roce 2022. Předběžné parametry jednotlivých veřejných soutěží jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách TA ČR.

GA ČR – e-learning k plánům genderové rovnosti

GA ČR podporuje genderovou dimenzi ve vědě a výzkumu, a proto v letošních soutěžích nově příjemce zavazuje k přijetí plánů genderové rovnosti. Jak tento plán připravit, poradí mimo jiného i e-learningový kurz Národního kontaktního centra – gender a věda (NKC). Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a […]

Granada International Doctoral Summer School in Entrepreneuship Research

We are pleased to announce the openning of the call for applications to Granada International Doctoral Summer School in Entrepreneuship Research (GIDSSER), which will take place from 14th to 17th of June, 2022, in the beautiful city of Granada (Spain). This summer school aims to provide an opportunity for PhD students and researchers in entrepreneurship […]

TA ČR podpoří ukrajinské akademiky, vědce a studenty

Technologická agentura ČR vnímá obtížnou situaci ukrajinských občanů a ve snaze jim pomoci hledá řešení pro podporu solidarity s ukrajinskými kolegy z oblasti vědy a výzkumu. TA ČR vyzývá řešitele projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR, o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů. O tomto kroku […]

GA ČR podporuje ukrajinské vědce a studenty

Grantová agentura České republiky vnímá obtížnou situaci ukrajinských studentů a vědců. Ve snaze jim pomoci: GA ČR doporučuje řešitelské týmy rozšířit o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. Toto rozšíření je v roce 2022 možné učinit bez nutnosti schválení předsednictva GA ČR. GA ČR vyzývá žadatele v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zahrnout ukrajinské studenty a vědce […]

2022 Scientific Prizes of the Embassy of France

We are pleased to inform you about the launch of the call for applications for the 2022 Scientific Prizes of the Embassy of France in the Czech Republic. The laureates of the Prizes will receive a financial reward as well as an opportunity to perform a research internship in France. Please find all the conditions […]

GA ČR vyhlásila soutěže pro rok 2023

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 7. dubna, úspěšné projekty budou řešeny od roku 2023. Interní termín pro návrhy VŠE lze odevzdávat na OVV do 28. března 2022 (Ing. Ivana Hronová, […]

Call for applications | DEA Programme

DEA program umožňuje podporu zahraničních vědeckých odborníků v rámci práce v SHS ve Francii, jakož i k podpoře vytváření mezinárodních výzkumných sítí a kontaktů s výzkumníky přímo na místě. Více informací zde

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: