GA ČR _ Vyhlášení soutěží pro rok 2025

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů v oblasti základního výzkumu do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty.

Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

Informaci o vašem zájmu podat návrh do výzvy GA ČR zasílejte do 21. února 2024 na ivana.hronova@vse.cz.

Interní deadline na podání návrhu je pondělí 25. března 2024 (Ivana Hronová, ivana.hronova@vse.cz, tel.: 224 095 775)

Osobní náklady – vzhledem ke složité legislativě v rámci OON (DPP) – se doporučuje v rozpočtu počítat i s náklady na pojištění prostředků OON.

Odkaz na Gender plán na VŠE – zde.

Informace o Správě výzkumných dat (Data Management Plan) – zde.

Prezentace k veřejným soutěžím pro rok 2025:

odkaz na prezentaci Petra Baldriana a Blanky Bobokové

odkaz na prezentaci Kamily Pětrašové (mezinárodní soutěže).

Karta projektu a Prohlášení se vkládá přes InSIS – návod naleznete zde.

Videonávod, jak podat projekt v aplikaci GRIS.

Praktické informace a odkazy naleznete zde.