RVVI – Cena vlády nadanému studentovi, studentce

RVVI zveřejnila výzvu k podávání návrhů na udělení ceny vlády nadanému studentovi, studentce za rok 2023 – je možné navrhnout jak studenty/studentky bakalářského, magisterského či doktorského studia. Více informací zde https://vyzkum.gov.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=1023234

Návrh musí obsahovat:

  1. označení kategorie, do které je student přihlášen,
  2. jméno a příjmení kandidátky / kandidáta,
  3. datum narození,
  4. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  5. životopis,
  6. popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),
  7. potvrzení střední nebo vysoké školy, na které studentka či student navrhovaný na ocenění studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
  8. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky / kandidáta (ne starší než za minulý kalendářní rok).

 

Termín dodání návrhů na OVV je pondělí 18. března 2024.