TA ČR SIGMA – dílčí cíl 5 s prvky SHUV

Pro 5. veřejnou soutěž SIGMA – DC5 byla stanovena 4 výzkumná témata:
1. Veřejné zdraví a poskytování zdravotní a sociální péče;
2. Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost;
3. Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení;
4. „EcoVision“ – dosažení klimatické neutrality, dostupnosti a úspor energie.

Na řešení projektu se musí podílet minimálně čtyři subjekty. Hlavním uchazečem musí být vždy výzkumná organizace, mezi dalšími účastníky budou dále povinně dva malé nebo střední podniky a dále jeden další účastník, který může být výzkumnou organizací, podnikem bez omezení velikosti, organizační složkou státu nebo územním samosprávným celkem. Na řešení projektu se může podílet i více uchazečů než čtyři.

Výzkumná organizace
musí být vždy hlavní uchazečem;
musí projekt řešit minimálně se třemi dalšími účastníky;
může podat v roli hlavního uchazeče maximálně jeden návrh projektu ve vybraném výzkumném tématu ze čtyř možných (celkově tedy může jedna výzkumná organizace v roli hlavního uchazeče podat maximálně čtyři návrhy
projektů, kdy každý bude z jiného tématu);
může být i v roli dalšího účastníka (na dalšího účastníka se nevztahují pravidla pro hlavního uchazeče.

Termín pro zaslání informace o připravovaném návrhu na OVV je do 17. ledna 2024 (ivana.hronova@vse.cz, tel.: 224 095 775)

Interní termín pro odevzdání návrhu na OVV VŠE je 31. ledna 2024.