TA ČR – povinná publicita projektů

Pravidla povinné publicity TA ČR stanovují příjemcům podpory povinnosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků a výstupů podpořených Technologickou agenturou České republiky.

Každý příjemce podpory a další účastníci (dále jen Příjemci) podílející se na řešení projektu podpořeného TA ČR jsou povinni informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR.

Charakter publicity závisí na typu jednotlivých výsledků a výstupů konkrétního projektu.

Publicitou se rozumí offline i online propagace prostřednictvím jakýchkoliv propagačních kanálů či s využitím jakýchkoliv marketingových nosičů, které obsahují informace o podpořeném projektu či jeho výstupech. Stejně tak platí pro každého příjemce podpory a další účastníky podílející se na řešení projektu povinnost informovat v rámci prezentace daného projektu v hromadných sdělovacích prostředcích o tom, že projekt byl realizován za finanční podpory TA ČR.