TA ČR Průběžné a Závěrečné zprávy

U projektů TA ČR je třeba ke každé zprávě, kromě Výpisu z odděleného účetní evidence  a Odborné zprávy, také vypracovat a připojit Plán správy dat a Otevřený přístup k výsledkům a datům – více informací v dokumentu Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům_výsledkům.

Interní termín OVV pro dokončení PZ je 26. ledna 2024.