Archiv rubriky: Aktuality

TA ČR – 3. veřejná soutež ÉTA – vyhodnocení

Technologická agentura České republiky zveřejnila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 18. září 2019.

Možnost ubytování na Hlávkově koleji 2020/2021

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2020/2021 nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným v Hlávkově koleji. Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků a studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických […]

GA ČR – přechodné změny u běžících projektů v roce 2020

Předsednictvo Grantové agentury ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020. Jedná se především o tyto změny v průběhu řešení grantového projektu: přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné […]

GA ČR – změna ve vyhlášení veřejných soutěží na rok 2021

V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky a vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích. Ve snaze vyjít maximálně vstříc všem řešitelům, předsednictvo GA ČR rozhodlo o zrušení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, standardních i mezinárodních bilaterálních, vyhlášených Grantovou […]

TA ČR – vliv karanténních opatření na výzkumné projekty

Technologická agentura ČR reaguje na karanténní opatření – TA ČR je připraven být příjemcům co nejvíce nápomocen a poskytnout součinnost v případě změnových požadavků. TA ČR umožňuje řešeným projektům standardně využít procesu změnového řízení, dle kterého je možné zažádat jak o změnu harmonogramu dosažení jednotlivých výstupů / výsledků, tak i např. prodloužení doby řešení (délka […]

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021-2022

V  souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2021–2022. Termín pro předkládání návrhů projektů: 11. 3. – 30. 6. 2020 Více informací:  zde

Informační seminář pro žadatele o stipendium DAAD

Akademická informační agentura Vás srdečně zve na informační seminář pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba), který pořádají spolu s DAAD-Information Point Prag ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.   Registrační formulář na infoseminář naleznete zde.   K termínu 30. dubna 2020 mohou […]

GA ČR – vyhlášení veřejných soutěží na rok 2021

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů, JUNIOR STAR projektů, Mezinárodních projektů a EXPRO projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Návrhy projektů je možné podávat na OVV do 20. 4. 2020 (Ing. Ivana Hronová, IB 317, ivana.hronova@vse.cz, l. 5775).  Ke každému návrhu musí být odevzdaná podepsaná Karta-projektu a Potvrzeni. Zadávací dokumentace […]

Stipendijní a grantové programy BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí následující stipendijní a grantové programy: Stipendijní programy – stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku, – stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR, – stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR, – stipendia na stáže v ČR. Více informací viz www.btha.cz v rubrice […]

10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies

Česko-bavorská vysokoškolská agentura by ráda upozornila na konferenci „10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies„, na kterou zve BAYHOST ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Deggendorfu ve dnech 13. – 15.5.2020: Více informací na  acit.tneu.edu.ua   Pozvánky a informace k dalším akcím najdete na www.btha.cz v rubrice „Zprávy“.