Aktuality

Výzva MŠMT na cenu Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 12. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru. Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky: působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře, vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve […]

VŠEvěda – pozvánka na akci

S radostí Vás zveme na akci VŠEvěda aneb vše o vědě na VŠE, která se bude konat ve dnech 17. – 18. května 2023 v prostorách žižkovského areálu. Cílem akce je představit veškeré grantové a výzkumné možnosti, které se nabízejí pro vědecké pracovníky a pracovnice na úrovni univerzity, ale i národní a mezinárodní vědecko-výzkumné granty. VŠEvěda […]

TA ČR SIGMA – 2. veřejná soutěž – Začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR vyhlásila v rámci programu SIGMA druhou veřejnou soutěž – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice. Termín pro odevzdání Karty_projektu a návrhů na OVV je 30. března 2023 (ivana.hronova@vse.cz, tel.: 224 095 775). Upřesňující informace ke složení řešitelského týmu a definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Prezentace a videozáznam z webináře ke 2. veřejné soutěži – dílčí cíl […]

GA ČR – veřejné soutěže pro rok 2024

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Termín pro odevzdání návrhu a Karty projektu na OVV (ivana.hronova@vse.cz, tel.: 224 095 775) je 28. března 2023. Pokud bude VŠE jako hlavní uchazeč, je třeba na OVV odevdzat i podepsané […]

Pozice vedení VŠE vůči publikování v časopisech nakladatelství MDPI

Dovolujeme si Vás upozornit na pozici vedení VŠE vůči publikování v časopisech nakladatelství MDPI: „Kolegium proděkanů VŠE pro vědu a výzkum nedoporučuje publikování v časopisech vydávaných MDPI a jednohlasně prohlašuje, že z prostředků DKRVO nebudou hrazeny article processing charges ani odměny autorům těchto článků.“ Více informací v článku níže nebo na interním Sharepointu Vědy a […]

GA ČR – seminář s předsedou prof. Petrem Baldrianem na VŠE

Grantová agentura ČR zveřejnila na svých webových stránkách informaci o semináři na VŠE, kterou přednese ředitel GA ČR prof. Petr Baldrian ve čtvrtek 16. 2. 2023 v 14:30 ve Vencovského aule. Zájemci se zde dozvědí, kdo všechno se může ucházet o grant GA ČR, jaké typy grantových soutěží existují, jak probíhá výběr projektů či jaké […]

Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium 2023

Každoroční informační schůzka pro zájemce o doktorské studium se v letošním akademickém roce uskuteční 21. února 2023 od 13 hodin v místnosti NB 169. Zváni jsou všichni studenti i absolventi magisterského studia. Na programu je seznámení účastníků s konceptem doktorského studia, představení možností, jež jim doktorské studium může nabídnout, a poskytnutí informací o přijímacím řízení. […]

Introduction to Causal Data Analysis and Modeling with Coincidence Analysis

Learning causal data analysis with Coincidence Analysis from the ground up – organized by the Faculty of Finance and Accounting and University of Bergen. This workshop offers an intensive 4-day introduction to causal modeling with Coincidence Analysis (CNA), a relatively new configurational comparative method of data analysis geared towards causal complexity, which has seen a […]

Výzkumná témata na VŠE – leták

Oddělení vědy a výzkumu připravilo informační leták, který prezentuje přehled výzkumných témat, kterým se věnujeme na Vysoké škole ekonomické v Praze. Leták může být využitý pro propagaci vědy na VŠE a zároveň pro prezentaci výzkumných témat pro nové i současné mezinárodní partnery. Neváhejte informaci sdílet s Vašimi domácími i zahraničními kontakty. V případě jakýchkoliv otázek […]

GA ČR – Dílčí a Závěrečné zprávy

GA ČR na svých webových stránkách zveřejnil informace pro řešitele ohledně termínů podání dílčích, průběžných a závěrečných zpráv (+ videonávod). V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích (finančních), průběžných (odborných) a závěrečných (odborných) zpráv. Termíny Termín pro odevzdání dílčích zpráv: 17. 1. 2023 Termín pro odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2023 Termín pro […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: