Archiv rubriky: Aktuality

2. kolo přijímacího řízení na FIS

Fakulta informatiky a statistiky vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů se začátkem studia v ZS 2020/2021. Podmínky přijímacího řízení, podoba přijímací zkoušky a seznam náležitostí, které je třeba odevzdat, zůstávají v platnosti. Více informací na https://fis.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni-2-kolo/. Přihlášky budou otevřené od 1. 7. do 31. 8. 2020 do 12 hodin na adrese https://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz.

Pozvánka na online veletrh Research in Germany Virtual Fair

Online veletrh Research in Germany Virtual Fair má za úkol představit významné univerzity a instituce v Německu, které se zabývají výzkumem. Datum konání: 7. července 2020 Čas konání: 9 – 13 hodin Cílová skupina: absolventi, doktorandi, postdocs Přihlašovací link: https://www.ubivent.com/register/research-in-germany Účast je ZDARMA, Research in Germany Virtual Fair bude probíhat v ANGLIČTINĚ Přehled zúčastněných institucí […]

Otevření přihlášek na program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Příjem přihlášek na doktorské programy sice pro letošek skončil, ale Fakultě mezinárodních vztahů se podařilo nově akreditovat doktorský studijní program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo, díky čemuž bude možné se do něj ještě dodatečně přihlásit. V platnosti zůstávají podmínky přijímacího řízení vyhlášené pro letošní rok (naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/), a to včetně seznamu dokumentů, které je […]

Letní škola statistických metod

Letos se uskuteční již 14. ročník Letní školy statistických metod, která je určena hlavně doktorandům a začínajícím akademickým a vědeckým pracovníkům. Kurz proběhne v termínu 24. – 28. srpna 2020 v Brně. Pozvánku naleznete ZDE. Přihlásit se můžete na adrese https://www.sciserv.cz/prihlaska/

GA ČR – NOVÁ OPATŘENÍ PRO PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky, schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů. Opatření – oznámené již dříve – naleznete na tomto odkazu. Způsobilé náklady v roce 2020 Cestovní náklady – mezi způsobilé náklady lze zahrnout povinné testy na COVID-19 Odložené konference – lze […]

Informace pro řešitele IGS s ohledem na krizovou situaci (COVID-19) týkající se čerpání prostředků v souvislosti se zrušenými konferencemi

Nevyčerpané prostředky v rámci IGS v položce cestovné v souvislosti se zrušenými konferencemi mohou být využity na obdobné aktivity (výstupy). Za podobné či příbuzné aktivity lze považovat např. náklady na publikační činnost – poplatky za recenze zaslaných příspěvků do kvalitních časopisů (ne predátorských), nebo publikační poplatky, překlady a jazykové korektury přijatých článků (opět ne predátorské časopisy), dále on-line semináře […]

1st Virtual GESIS Summer School in Survey Methodology

The 9th GESIS Summer School in Survey Methodology will for the first time take place online as a virtual summer school from 29 July to 21 August 2020. Join lecturers and participants from all over the world and from many different fields in meeting online to take part in Europe’s leading summer school in survey […]

TA ČR vyhlásil 3. veřejnou soutěž – program Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního […]

Česko-bavorské akademické projekty ve vědě a výzkumu – mimořádné grantové výzvy

Česko-bavorská vysokoškolská agentura rozhodla vzhledem k aktuální situaci o vypsání dvou mimořádných grantových programů pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize. Program podporuje akademické projekty […]

TA ČR vyhlásil veřejnou soutěž DELTA 2

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji  v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou […]