Aktuality

Online event about PhD studies in France

“Your PhD in France” – An online event to discover doctoral studies in France   The French Embassies in Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia are organizing this month the second edition of the online event „Your PhD in France“.   This event consists of a series of webinars taking place from […]

GA ČR – výzva LA – slovinská agentura ARRS

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Slovenian Research Agency (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency. Českou část přihlášky je možné podávat […]

GA ČR – výzva LA – lucemburská agentura FNR

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency – hodnotí návrhy projektů a […]

GA ČR zveřejnil posudky a protokoly projektů

Grantová agentura ČR zveřejnila seznam Standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP určených k financování od roku 2022. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS. O financování projektů, u kterých se navrhovatelům posudky nezobrazují, ještě nebylo finálně rozhodnuto. Navrhovatelé se v hodnocení návrhu projektu dozví, v jakém pásmu […]

CORVINUS research fellowship program for the academic year 2022/23

CIAS is pleased to announce its grant opportunities for each Academic Year in the fall semester. The application process is managed by Corvinus Institute for Advanced Studies. Grants are made to citizens of any countries for a variety of research and educational activities (primary advanced research and university teaching). The deadline for applications: February 15, […]

GESIS Spring Seminar 2022

GESIS Spring Seminar 2022: “Simulation Techniques in the Social Sciences” From 07 – 25 March 2022, the 2nd Virtual GESIS Spring Seminar offers three online classes on different simulation techniques used in the social sciences. The lectures in each course are complemented by extensive hands-on exercises and tutorials with applications to both simulated and real-world […]

Japonsko – Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2022

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2022). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2022. Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž […]

Barrande Fellowship Programme 2022

The French Institute in Prague and the Czech Ministry of Education, Youth and Sports (MSMT) are happy to announce the launch of the Barrande Fellowship Programme for 2022, the exchange mobility programme for Ph.D. students between the Czech Republic and France. The programme offers scholarships to support “cotutelles” and short-term research stays. Students have to be […]

Online Doctoral Winter School – University of Ljubljana

Doctoral Winter School online courses held 14 – 18 February 2022 are intended for PhD students, post-docs, academics and professionals from different areas and all around the world. All participants are awarded an official Certificate of Attendance at the end of the course. Programme: Applied Time Series Analysis and Forecasting with Stata and R (ECTS: 4) […]

výzva – bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO) Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. listopadu 2021 a končí dne 31. ledna 2022. Více informací zde

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: