Category: Aktuality

GA ČR – projekty EXPRO a JUNIOR STAR

Grantová agentura České republiky zveřejnila seznam projektů EXPRO a JUNIOR STAR určených k financování od roku 2021. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS.

Interní grantová soutěž 2021

Dne 12. 10. 2020 byla vyhlášena Interní grantová soutěž 2021. Zásady IGS a více informací naleznete na https://veda.vse.cz/podpora-vedy/granty/interni-grantova-soutez/.  

TA ČR – EnerDigit Call 2020 – mezinárodní výzva z oblasti digitalizace energetických systémů a sítí

TA ČR v listopadu 2020 zveřejní novou mezinárodní ERA-NET cofundovou výzvu „EnerDigit Call 2020 zaměřené na témata spjatá se “smart energy”. Výzvu vyhlašuje platforma ERA-Net Smart Energy Systems ve spolupráci s iniciativou Mission Innovation. Centrálním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a jejím záměrem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, jež se zaměřují […]

Studentská grantová soutěž IGA/A

Dne 30. 9. 2020 byla vyhlášena studentská grantová soutěž IGA/A, která je realizována na základě projektu IGA/A, CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936 a výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 02_19_073 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍCH GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA VŠ.   Žádosti o studentský grant musí být zpracovány a podány v anglickém jazyce, a to do 20. října 2020 do […]

2. kolo přijímacího řízení na FIS

Fakulta informatiky a statistiky vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů se začátkem studia v ZS 2020/2021. Podmínky přijímacího řízení, podoba přijímací zkoušky a seznam náležitostí, které je třeba odevzdat, zůstávají v platnosti. Více informací na https://fis.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni-2-kolo/. Přihlášky budou otevřené od 1. 7. do 31. 8. 2020 do 12 hodin na adrese https://insis.vse.cz/prihlaska/?lang=cz.

Pozvánka na online veletrh Research in Germany Virtual Fair

Online veletrh Research in Germany Virtual Fair má za úkol představit významné univerzity a instituce v Německu, které se zabývají výzkumem. Datum konání: 7. července 2020 Čas konání: 9 – 13 hodin Cílová skupina: absolventi, doktorandi, postdocs Přihlašovací link: https://www.ubivent.com/register/research-in-germany Účast je ZDARMA, Research in Germany Virtual Fair bude probíhat v ANGLIČTINĚ Přehled zúčastněných institucí […]

Otevření přihlášek na program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Příjem přihlášek na doktorské programy sice pro letošek skončil, ale Fakultě mezinárodních vztahů se podařilo nově akreditovat doktorský studijní program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo, díky čemuž bude možné se do něj ještě dodatečně přihlásit. V platnosti zůstávají podmínky přijímacího řízení vyhlášené pro letošní rok (naleznete na https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/), a to včetně seznamu dokumentů, které je […]

Letní škola statistických metod

Letos se uskuteční již 14. ročník Letní školy statistických metod, která je určena hlavně doktorandům a začínajícím akademickým a vědeckým pracovníkům. Kurz proběhne v termínu 24. – 28. srpna 2020 v Brně. Pozvánku naleznete ZDE. Přihlásit se můžete na adrese https://www.sciserv.cz/prihlaska/

GA ČR – NOVÁ OPATŘENÍ PRO PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky, schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů. Opatření – oznámené již dříve – naleznete na tomto odkazu. Způsobilé náklady v roce 2020 Cestovní náklady – mezi způsobilé náklady lze zahrnout povinné testy na COVID-19 Odložené konference – lze […]

Informace pro řešitele IGS s ohledem na krizovou situaci (COVID-19) týkající se čerpání prostředků v souvislosti se zrušenými konferencemi

Nevyčerpané prostředky v rámci IGS v položce cestovné v souvislosti se zrušenými konferencemi mohou být využity na obdobné aktivity (výstupy). Za podobné či příbuzné aktivity lze považovat např. náklady na publikační činnost – poplatky za recenze zaslaných příspěvků do kvalitních časopisů (ne predátorských), nebo publikační poplatky, překlady a jazykové korektury přijatých článků (opět ne predátorské časopisy), dále on-line semináře […]