Aktuality

Horizont Evropa: FIS se bude věnovat cirkulární ekonomice a umělé inteligenci

Fakulta informatiky a statistiky přistoupila v roce 2024 k běžícímu projektu Onto-DESIDE, koordinovaného švédskou Linkopings Universitet. Projekt běží od 1. června 2022 v rámci 4. klastru programu Horizont Evropa (Digital, Industry and Space).  “VŠE do projektu přistupuje díky žádosti, kterou jsme v září r. 2023 podali do tzv. hop-on mechanismu. Tento relativně nový mechanismus umožňuje státům z oblasti Widening* […]

Horizont Evropa: FIS se bude věnovat cirkulární ekonomice a umělé inteligenci

Z výzkumu: Největší dopad na udržitelnost malých a středních podniků má finanční řízení

Udržitelnost patří v současné době k nejvíce diskutovaným a zkoumaným tématům v podnikatelském prostředí. Výzkumný tým, který za VŠE reprezentuje prof. L. SMRČKA, publikoval studii v časopise Oeconomia Copernicana, ve které se soustředí na faktory udržitelnosti malých a středních podniků v zemích V4. Autoři se dotazovali malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, […]

Z výzkumu: Největší dopad na udržitelnost malých a středních podniků má finanční řízení

Vyjádření VŠE k článku o predátorských časopisech

VŠE se od predátorských časopisů již řadu let distancuje. Označení VŠE v článku o predátorských časopisech Daniela Münicha, který vyšel na Seznam zprávách a Vedavyzkum.cz, odkazuje na zcela neaktuální data a je tak výrazným způsobem zavádějící. Fakulta podnikohospodářská je držitelem prestižních mezinárodních akreditací EQUIS, AACSB a AMBA, tzv. triple crown. Její studijní programy se pravidelně […]

Vyjádření VŠE k článku o predátorských časopisech

Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium 2024

Každoroční informační schůzka pro zájemce o doktorské studium se v letošním akademickém roce uskuteční 20. února 2024 od 13 hodin v místnosti NB 169. Zváni jsou všichni studenti i absolventi magisterského studia. Na programu je seznámení účastníků s konceptem doktorského studia, představení možností, jež jim doktorské studium může nabídnout, a poskytnutí informací o přijímacím řízení. […]

Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium 2024

GA ČR _ Vyhlášení soutěží pro rok 2025

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů v oblasti základního výzkumu do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025. Informaci o vašem […]

GA ČR _ Vyhlášení soutěží pro rok 2025

RVVI – Cena vlády nadanému studentovi, studentce

RVVI zveřejnila výzvu k podávání návrhů na udělení ceny vlády nadanému studentovi, studentce za rok 2023 – je možné navrhnout jak studenty/studentky bakalářského, magisterského či doktorského studia. Více informací zde https://vyzkum.gov.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=1023234 Návrh musí obsahovat: označení kategorie, do které je student přihlášen, jméno a příjmení kandidátky / kandidáta, datum narození, adresu bydliště, telefon, fax, e-mail, životopis, […]

RVVI – Cena vlády nadanému studentovi, studentce

GA ČR – Semináře v Praze a Brně

Grantová agentura České republiky organizuje semináře s tématy: veřejné soutěže, jak probíhá hodnoticí proces nebo s jakými novinkami GA ČR přichází v letošním roce. Semináře jsou určeny pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu nebo pro zaměstnance grantových oddělení a jsou jedinečnou příležitostí dozvědět se více o GA ČR a jejích aktivitách přímo od […]

GA ČR – Semináře v Praze a Brně

TA ČR Průběžné a Závěrečné zprávy

U projektů TA ČR je třeba ke každé zprávě, kromě Výpisu z odděleného účetní evidence  a Odborné zprávy, také vypracovat a připojit Plán správy dat a Otevřený přístup k výsledkům a datům – více informací v dokumentu Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům_výsledkům. Interní termín OVV pro dokončení PZ je 26. ledna 2024.

TA ČR Průběžné a Závěrečné zprávy

GA ČR – mezinárodní výzva FNR (Luxembourg)

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce […]

GA ČR – mezinárodní výzva FNR (Luxembourg)

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových bude udělovat  Cenu Josefa Hlávky za rok 2023. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce ve čtyřech vědních oblastech: – společenské vědy – vědy o neživé přírodě – vědy […]

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: