Aktuality

Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium 2024

Každoroční informační schůzka pro zájemce o doktorské studium se v letošním akademickém roce uskuteční 20. února 2024 od 13 hodin v místnosti NB 169. Zváni jsou všichni studenti i absolventi magisterského studia. Na programu je seznámení účastníků s konceptem doktorského studia, představení možností, jež jim doktorské studium může nabídnout, a poskytnutí informací o přijímacím řízení. […]

Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium 2024

GA ČR _ Vyhlášení soutěží pro rok 2025

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů v oblasti základního výzkumu do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025. Informaci o vašem […]

GA ČR _ Vyhlášení soutěží pro rok 2025

RVVI – Cena vlády nadanému studentovi, studentce

RVVI zveřejnila výzvu k podávání návrhů na udělení ceny vlády nadanému studentovi, studentce za rok 2023 – je možné navrhnout jak studenty/studentky bakalářského, magisterského či doktorského studia. Více informací zde https://vyzkum.gov.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=1023234 Návrh musí obsahovat: označení kategorie, do které je student přihlášen, jméno a příjmení kandidátky / kandidáta, datum narození, adresu bydliště, telefon, fax, e-mail, životopis, […]

RVVI – Cena vlády nadanému studentovi, studentce

GA ČR – Semináře v Praze a Brně

Grantová agentura České republiky organizuje semináře s tématy: veřejné soutěže, jak probíhá hodnoticí proces nebo s jakými novinkami GA ČR přichází v letošním roce. Semináře jsou určeny pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu nebo pro zaměstnance grantových oddělení a jsou jedinečnou příležitostí dozvědět se více o GA ČR a jejích aktivitách přímo od […]

GA ČR – Semináře v Praze a Brně

TA ČR Průběžné a Závěrečné zprávy

U projektů TA ČR je třeba ke každé zprávě, kromě Výpisu z odděleného účetní evidence  a Odborné zprávy, také vypracovat a připojit Plán správy dat a Otevřený přístup k výsledkům a datům – více informací v dokumentu Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům_výsledkům. Interní termín OVV pro dokončení PZ je 26. ledna 2024.

TA ČR Průběžné a Závěrečné zprávy

GA ČR – mezinárodní výzva FNR (Luxembourg)

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce […]

GA ČR – mezinárodní výzva FNR (Luxembourg)

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Nadace Český literární fond společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových bude udělovat  Cenu Josefa Hlávky za rok 2023. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce ve čtyřech vědních oblastech: – společenské vědy – vědy o neživé přírodě – vědy […]

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

GA ČR – informace pro řešitele – DZ a ZZ

GA ČR zveřejnil na svých webových stránkách informaci pro řešitele projektů GA ČR – v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích (finančních), průběžných (odborných) a závěrečných (odborných) zpráv. Projekty, které vyplňují Dílčí zprávu za první rok řešení, nevyplňují kolonku Rozbor řešení, pouze v případě, že se řešení projektu významně […]

GA ČR – informace pro řešitele – DZ a ZZ

TA ČR SIGMA – dílčí cíl 5 s prvky SHUV

Pro 5. veřejnou soutěž SIGMA – DC5 byla stanovena 4 výzkumná témata:1. Veřejné zdraví a poskytování zdravotní a sociální péče;2. Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost;3. Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení;4. „EcoVision“ – dosažení klimatické neutrality, dostupnosti a úspor energie. Na řešení projektu se musí podílet minimálně čtyři subjekty. Hlavním uchazečem musí být […]

TA ČR SIGMA – dílčí cíl 5 s prvky SHUV

TA ČR – povinná publicita projektů

Pravidla povinné publicity TA ČR stanovují příjemcům podpory povinnosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků a výstupů podpořených Technologickou agenturou České republiky. Každý příjemce podpory a další účastníci (dále jen Příjemci) podílející se na řešení projektu podpořeného TA ČR jsou povinni informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. […]

TA ČR – povinná publicita projektů

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: