Archiv rubriky: Aktuality

Výzva k podávání návrhů společných výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

V rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu, v návaznosti na platné bilaterální dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi jednotlivými zeměmi podunajského regionu a v souladu s principem Podunajské strategie, jejímž hlavním cílem je efektivnější využívání stávajících finančních zdrojů určených na bilaterální spolupráci i na poli multilaterální spolupráce v dané oblasti, vyhlašuje MŠMT […]

TA ČR – vyhlášení 1. veřejné soutěže DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu […]

Fulbrightovo postgraduální stipendium

Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců. Uzávěrka na akademický rok 2020-21 je 1. září 2019 a rovněž 1. února 2020, ta je však jen […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení […]

TA ČR – seminář a workshop k realizovaným projektům

TA ČR pořádá 23. 5. 2019 seminář a workshop k realizovaným projektům – cílem semináře je krátké seznámení s průběhem realizace projektů, upozornění na důležité termíny a povinnosti příjemce podpory. Cílem workshopu je otevřená diskuse s referenty projektů, kteří Vám rádi odpoví na Vaše dotazy, případně pomohou s orientací v Informačním systému ISTA a budou Vám k dispozici […]

Nabídka stipendií – Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce, o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pro bilaterální výměnu vědců, nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).   Přihlášky se podávají elektronicky do […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2020 – […]

Možnost ubytování na Hlávkově koleji 2019/2020

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2019/2020 nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným v Hlávkově koleji. Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků a studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 – 2021

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů […]

Call for the 2019 French Embassy Scientific awards in Social and Human Sciences

French Institute in Prague is pleased to inform you that the call for applications to the 2019 Scientific awards of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Social and Human Sciences is launched. This year will be a special edition as we are celebrating the 25th anniversary of our scientific […]