Ekonometrie a operační výzkum

V oblasti operačního výzkumu se tým specializuje především na analýzu efektivnosti a teorii i aplikace modelů analýzy obalu dat (Data Envelopment Analysis – DEA). Pracuje jak na empirických studiích, tak na základním výzkumu v teoretických otázkách (např. síťová DEA, robustní DEA, analýza externalit). Ekonometrický výzkum se soustřeďuje na metody pro analýzu speciálních typů dat (intervalová data, streamovaná data, transakční data, prostorová data), na teorii nelineárních časových řad, na výpočetní metody v ekonometrii a další související problémy.

Témata výzkumu:

  • Analýza obalu dat (Data Envelopment Analysis, DEA)
  • Metody pro analýzu speciálních dat
  • Ekonometrické modely pro nelineární časové a prostorové závislosti

#Analýza efektivnosti #analýza obalu dat #ekonometrické modely #metody pro analýzu speciálních typů dat

Zástupci výzkumného týmu

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Vedoucí centra

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.

Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.

Nejlepší publikace týmu

  • Jablonský, J. et al. „A data envelopment analysis model for performance evaluation and ranking of DMUs with alternative scenarios.“ *Computers & Industrial Engineering*. [https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.108425](https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.108425)
  • Holý, V., & Zouhar, J. „Modelling time-varying rankings with autoregressive and score-driven dynamics.“ *Journal of the Royal Statistical Society. Series C: Applied Statistics*. [https://doi.org/10.1111/rssc.12507](https://doi.org/10.1111/rssc.12507)
  • Černý, M. „Narrow big data in a stream: Computational limitations and regression.“ *Information Sciences*. [https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.04.003](https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.04.003)

Vybrané výzkumné projekty

  • J. Jablonský (hlavní řešitel): Models for efficiency and performance evaluation in non-homogeneous economic environment (GAČR 19-08985S, 2019-2021)
  • V. Holý (hlavní řešitel): Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu (GAČR 23-06139S, 2023-2025)
  • M. Černý (hlavní řešitel): Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace (GAČR 22-19353S, 2022-2024)

Kontakt

jablon@vse.cz

ekonometrie.vse.cz