Behaviorální a experimentální ekonomie

Výzkumná skupina zahrnuje vědce z oblastí ekonomie, managementu a psychologie. Ve svém výzkumu používají experimentální přístupy ke studiu různých témat souvisejících s lidským usuzováním a rozhodováním, včetně:

 1. Proč se lidé chovají nepoctivě a jak je možné snížit nepoctivé chování ve skupinách a organizacích?
 2. Jak lze zlepšuje usuzování a rozhodování v organizacích?
 3. Co ovlivňuje spolupráci v sociálních dilematech?

Témata výzkumu:

 • Usuzování a rozhodování
 • Nečestnost, podvádění, morálka
 • Behaviorální intervence, nudging

#behaviorální ekonomie #experimentální ekonomie #behaviorální etika

Zástupci výzkumného týmu

Štěpán Bahník

Štěpán Bahník

Vedoucí centra

Petr Houdek

Petr Houdek

Marek Hudík

Marek Hudík

Lubomír Cingl

Lubomír Cingl

Tomáš Miklánek

Tomáš Miklánek

Nejlepší publikace týmu

 • Cingl, L., Lichard, T., & Miklánek, T. „Tax designation effects on compliance: An online experiment with taxpayers.“ *Journal of Economic Behavior & Organization*. [https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.09.010](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.09.010)
 • Houdek, P., Bahník, Š., Hudík, M., & Vranka, M. „Selection Effects on Dishonest Behavior.“ *Judgment and Decision Making*. [https://doi.org/10.1017/S1930297500005943](https://doi.org/10.1017/S1930297500005943)
 • Vranka, M., Frollová, N., Pour, M., Novakova, J., & Houdek, P. „Cheating customers in grocery stores: A field study on dishonesty.“ *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. [https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101786](https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101786)

Vybrané výzkumné projekty

 • Why don’t birds of a feather always flock together? Imperfect selection of cheaters in cheating-enabling environments, PI: Štěpán Bahník, Czech Science Foundation, 2023-2025
 • Role of social preferences in cooperative behavior, PI: Tomáš Miklánek, Czech Science Foundation, 2022-2024
 • Behavioral Organizational Politics: Experiments in Prosocial Political Behavior, PI: Petr Houdek, Czech Science Foundation, 2022-2024

Kontakt

stepan.bahnik@vse.cz

im.vse.cz/cevyz/english/applied-ethics-and-morality-research-group